Rekabet hukukunun amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.

Özellikle Akaryakıt ve LPG istasyonları ile ilgili çalışmalar yaparken, dağıtım şirketlerinin istasyonlar üzerindeki çok uzun süreli, neredeyse yarı malik niteliğinde kurduğu intifa şerhlerinin nasıl kaldırılacağı sorunu tartışılırken devreye Rekabet Kurumu’nun girmesi ve akaryakıt ve LPG istasyonlarında muafiyeti 5 yıla indirmesiyle birlikte Rekabet Hukukuna da dahil olmuş olduk.