Sağlık Hukuku hakkındaki çalışmalarımız, daha çok Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları arasındaki ihtilafların çözümüne odaklanmıştır.  Zira, SGK’nın gayri ciddi bir çok hukuki işlemleri neticesinde eczanelerin haklı yakarışları, tarafımızı bu alanda yoğun bir çalışmaya itmiştir.

Taraflar arasındaki ihtilafların temelinde ise, “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” başlıklı sözleşme yer almaktadır.  Başlığından sözleşmenin de amacının anlaşıldığı protokolde, reçeteli hastalara ilaç temini esnasında eczacıların dikkat etmesi gerekeceği şartlar ve  hukuka aykırı işlemler karşısında uygulanacak cezai şartlar belirlenmiştir.

Sözleşme hükümleri üzerinde tarafların pek sorunu yoktur. Ancak, cezai şartların SGK tarafından yapılan eksik ve keyfi soruşturmalar neticesinde yanlış ve hukuksuz uygulanması ihtilafın kaynağı olmaktadır.

Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla, yanlış uygulanan Protokol hükümleri karşısında açmış olduğumuz davalar ile eczanelerin haklarının iade edilmesini sağlamaktayız.