Tapu siciline kayıtlı ya da henüz kayıt edilmemiş, yeryüzü üzerindeki her türlü taşınmazlarla ilgili malik, zilyetlik, ayni ya da şahsi haklara ilişkin tüm uyuşmazlıklardan doğan davalar olarak açıklayabileceğimiz taşınmaz davalarının, örnekleyemeyeceğimiz kadar çok çeşidi vardır.

Taşınmaz davalarının tarihten bu yana dil ve ülke yönetimi değişiminin, göç ve insan nakilleriyle, miras hukukuyla da yakın ilgisi vardır. Zira bu durumda taşınmazda zilyet veya malik değişimi söz konusu olmakta, kayıt dilinin çözümlenmesi, eski hukukun gündeme gelmesi vs. gibi bir sürü sorun da birlikte çözümlenmek zorundadır.

Ülkemiz özelinde bazen Osmanlıca bilen ve tapu kayıtlarında uzman olan kişilerce ortak çalışma yürütülmesi, kayıp kayıtların ilgili kurumlardan araştırılması da söz konusu olmakla, bütün bu anlattıklarımız sadece basit bir davadan çok daha ileri sorunların çözümünü gerekli kılmaktadır.

Bu sebeple taşınmaz davalarınızın, bütün bu konulara cevap verebilecek bir hukuki korumaya ihtiyaç duyduğunu düşünerek, ofisimizin sizlere yardımcı olabileceğini umuyoruz.