1- Akaryakıt ve LPG Sektörü (Akaryakıt ve LPG Bayileri’nin dağıtım şirketleri ile olan ihtilafları)

2- EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından düzenlenen idari para cezaları, tedbirler, yasaklamalar

3- Taşınmaz davaları

4- Ticari, alacak, menfi tespit ve parasal tüm ihtilaflardan doğan davalar

5- İcra ve iflas takip ve davaları

6- Sağlık Sektörü ile ilgili davalar

7- Rekabet Hukuku