AVUKATLIK ÇÖZÜM BULMA SANATIDIR

Avukatlığın amacı Avukatlık Kanunu’nun 2. Maddesinde tanımlanmıştır. Maddeye göre, Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Bu hükümde yer alan iki sözcük üstünde durmak istiyorum; “çözümlenme” ve “hukuk kurallarının tam olarak uygulanması”.  Uyuşmazlığın çözümü için hukuk kurallarının uygulanması gerekeceğinden, öncelikle hukuk kurallarının tam olarak bilinmesi, özümsenmesi ve olaya tatbik edilmesi gerekir. Bu da ancak bilgi ile olur.

Öyleyse avukatın çözüm üretmesi ancak bilgiyle ve tecrübeyle olacaktır. Tecrübe nereden çıktı diyeceksiniz. Tecrübe, bilginin olaya ne derece uygulanabileceğinin derecesidir.

Çözüm üretmek için varız derken, bilgimiz ve tecrübemizin hukuki ihtilafları çözmek için yeterli olduğunu düşündüğümüzün ifadesidir.

Kırkıncı yılını doldurmakta olduğum meslek hayatımda çeşitli hukuki ihtilaflar yanında özellikle son 20 yıldan bu yana akaryakıt istasyonlarının sorunları üzerinde çalışma olanağı buldum. Bu alanda çıkan ilk kitabı kaleme alarak belki de büyük bir boşluğu doldurmuş oldum. Yine belki tesadüflerin getirdiği bir çalışma sistemiyle zor durumda olan sektörlerde kriz yönetimine dair hukuki çözümler ürettim.

Bu süreçte özellikle akaryakıt sektöründe ve zor durumda olan kurum ve kuruluşlar nezdinde çözüm üretmek avukatlık büromuzun temel işlevi oldu.  

Saygılarımızla

Kurucu Avukat

Murat Başman